Bij windstilte of mist verbod op houtkachels?

De Belgische regering wil gemeenten het gebruik van houtkachels verbieden tijdens mist of windstiltes. Hiermee moet de huidige uitstoot van schadelijke fijnstof teruggedrongen worden. In deze weersomstandigheden blijven de stoffen namelijk langer in de lucht, wat niet altijd even goed is voor het milieu. Naast houtkachels zorgen voornamelijk fabrieken en autoverkeer voor de uitstoot van fijnstof, welke helaas een stuk moeilijker terug te dringen zijn.


Begin dit jaar heeft minister Schauvliege goedkeuring gekregen voor haar “luchtkwaliteitsplan” die het gebruik van houtkachels inperkt. En naar alle waarschijnlijkheid zal begin volgend jaar het plan ingevoerd worden. Naast het verbod tijdens weersomstandigheden komt er ook extra toezicht op geur of roet hinder die de houtkachels mogelijk met zich meebrengen.

Leave a Reply